woensdag 16 april 2008

kunstzinnig rouwen


'Niet alleen de doden verdienen het, maar wij ook.'

Nog niet zo heel lang geleden werd op 2 november, naar goed rooms-katholiek gebruik, Allerzielen gevierd. Men bad voor de overledenen, brandde kaarsen en legde chrysanten op de graven. Deze vorm van dodenherdenking is in onbruik geraakt, maar de behoefte aan rituelen rond sterven en dood zijn daarmee niet verdwenen. Reden voor kunstenaar Ida van der Lee om een nieuwe manier van Allerzielen vieren te bedenken. In 2005 starte ze het kunstproject Allerzielen Alom op de Amsterdamse begraafplaats De Nieuwe Ooster; in 2007 was het al op vijf verschillende begraafplaatsen te zien. Met medewerking van kunstenaars en muzikanten werden de kerkhoven getransformeerd tot stemmige en gastvrije ontmoetingsplaatsen voor de levenden die hun dierbaren wilden herdenken, zich wilden warmen aan een bijzonder kunstproject op een bijzondere lokatie, of beide. Ruim 4000 belangstellenden bezochten de bijeenkomsten.

Nu is er het boekwerkje Allerzielen Alom ­- Kunst tot gedenken. Met teksten van o.m. Peter Brusse, Erik de Maaker, Thomas Quartier en Ida van der Lee zelf. En met een opsomming en uitermate sfeervolle foto's van alle kunstwerken, zoals dat van Alphons ter Avest hierboven. Het boek is te bestellen voor 17,20 (incl. verzendkosten); stuur Ida even een mailtje.