maandag 23 juni 2008

loving you, leaving you


Durven mensen nog wezenlijk lief te hebben in de 21ste eeuw? Performance-duo Atelier SEVA zal gedurende zeven dagen zeven performances uitvoeren in de Inkijk-galerie in metrostation Waterlooplein. Onder de titel Loving You, Leaving You verbeelden zij zeven manieren om een geliefde te verlaten, door middel van theatrale handelingen, tableaux vivants, 'life-stills' en dynamische uitvergrotingen van menselijke interactie. Atelier SEVA laat ondermeer het genot van eenzaamheid, de noodzaak om lief te hebben en de ware essentie van 'vertrek' aan bod komen (en stelt zich en passant als doel dat de argeloze passagier op z'n minst zijn metro mist.)

Serge Lammerts en Eva Schippers werken regelmatig samen onder de naam Atelier SEVA. In hun ‘sociale performancekunst’ -die veelal in de openbare ruimte wordt gesitueerd- onderzoeken zij hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Hun performances en handelingen zijn uitvergrotingen van relationele betrekkingen en beperkingen (conflicten, onbegrip, onzekerheid en angsten), die nog eens versterkt worden door de verschillende karakters van de kunstenaars zelf. De performances zijn soms theatraal, soms verstild, duren vaak uren aan één stuk en vragen een grote fysieke beheersing.

Van maandag 23 t/m zondag 29 juni a.s. in etalagegalerie Inkijk in het Amsterdamse metrostation Waterlooplein, van 07.00 tot 20.00 uur (met af en toe een pauze.) Elke dag een andere performance!