woensdag 25 februari 2009

ch-ch-ch-changes


Na de Wethouder Verheij-sporthal zijn het nieuwe stadsdeelkantoor en het Centrum Beeldende Kunst (artotheek mogen we niet meer zeggen) het resp. tweede en derde 'publieke' gebouw dat zijn deuren heeft geopend in het Polderweggebied. Binnen afzienbare tijd volgen de Brede School en muziekmakerscentrum MuzyQ.

Deze veranderingen hebben uiteraard hun weerslag op de volgende editie van Polderlicht. Die zal zich -veel meer dan voorheen- in en rondom nieuwe gebouwen afspelen, al zullen we de good old bouwput natuurlijk niet overslaan.

Overigens: het gebied heet sinds kort Oostpoort, en dat zegt iets over de vorderingen en over de ambities van de plannenmakers. Polderlicht blijft natuurlijk Polderlicht heten - en wij hebben het voorlopig gewoon over het Polderweggebied.