dinsdag 21 april 2009

vlerken


"Waar ooit een portier de ingang bewaakte, pleisters verstrekte en laatkomers registreerde is de Skybox deze maand tot een claustrofobische ruimte getransformeerd. Een broeinest, een vreemd stil feestje waar wij niet (meer) thuishoren. Matthijs Muller maakt objecten en installaties. Zijn werk gaat over de tragikomische balans tussen beheersen en improviseren in ons schijnbaar zo maakbaar universum. Met op het eerste oog luchtige, vaak speelse en snel herkenbare beelden wil hij de kijker bij een nadere blik confronteren met onoverbrugbare tegenstellingen." Aldus het persbericht.

Skybox is de kleinste kunstenaarsruimte in Amsterdam en is alleen toegankelijk tijdens de opening (vrijdag a.s. van 20:00 - 22:30) of op afspraak. Het werk is ook van buiten en vanuit de hal (beperkt) zichtbaar tot 17 mei, 9:00 - 22:30. Skybox huist in broedplaats Marci Panis aan de Marcusstraat 52 te Amsterdam.