woensdag 19 augustus 2009

de evenementenvergunning...


De aanvraag voor het verkrijgen van een evenementenvergunning voor Polderlicht 2009 is gistermiddag, dinsdag 18 augustus om 15.14 uur, in behandeling genomen door mevr. Lies van K. van de afdeling Vergunningen en Handhaving van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Daar wordt het lijvige document (een kleine twintig A4-tjes tekst, incl. een beschrijving van alle kunstwerken, locaties, projectiegrootte, geluidsniveau en stroomverbruik + een gedetailleerde plattegrond + de nodige bijlagen met technische specificaties) zorgvuldig gekopieerd en verspreid, om vervolgens nauwgezet te worden bestudeerd door de gebiedsbeheerder Polderweg, de Dienst Milieu Beheer, de brandweer en de politie. Ongetwijfeld gaat e.e.a. ook nog door de handen van afdelingen waarvan wij het bestaan slechts kunnen vermoeden. Na grondig onderzoek komt alles weer bij mevr. van K. terecht en dan zal blijken of er onregelmatigheden zijn geconstateerd. De uitslag wordt verwacht rond eind september.