vrijdag 12 november 2010

culturele kaalslag #6: onbetaalbaar verdriet

(Uit het redactioneel commentaar van BK-info 2010-7:)

[...] Eigenlijk zit het grootste verdriet in het gebrek aan beschaving dat ten toon wordt gespreid. Het zo makkelijk en nietsontziend bij het grof vuil zetten van culturele waarden. Het gebrek aan enig benul wat kunst en cultuur inhoudt, welke betekenis het heeft voor de mensen, van links naar rechts. Maar ook zo dom. Wel hechten aan cultureel erfgoed maar niet beseffen dat nu saneren straks leidt tot gebrek aan erfgoed. Om nog maar te zwijgen van alle toegevoegde waarden die de laatste tijd zo graag werden gebezigd op het gebied van cultuurparticipatie, integratie, toerisme, economische ontwikkelingen en nog zo wat goede doelen. Maar het is om nog veel meer redenen verbijsterend, terwijl het relatief op de 18 miljard zo weinig oplevert. Onbetaalbaar verdriet [...] Creatief zijn is de beste remedie tegen depressie. Hoewel in dit geval ook die kans velen zal worden ontnomen. [...]