maandag 18 mei 2015

kunstbajes | bajeskunst


Waar tot enige tijd geleden gedetineerden werden beperkt in doen en laten, mag nu de verbeelding alle kanten op: gistermiddag bezochten we de Utrechtse Wolvenplein-gevangenis (het gebouw is op zichzelf al een bezoekje waard), waar ruim veertig kunstenaars een werk laten zien, eenieder in een sleetse, basale cel. Schilderijen, video’s, installaties en ruimtelijke ingrepen met ‘controle’ als onderliggend thema. Niet elke bijdrage vonden we even sterk, maar de tentoonstelling als geheel is zéér de moeite waard. Onder de exposanten ook enkele ‘Polderlicht-veteranen’ met erg goed werk, zoals André Pielage die een uit aluminium gefabriceerde figuur (foto) toont, eenzaam liggend op de grond van zijn cel en starend naar het plafond. Of Elaine Vis die middels een wirwar van gele elektriciteitsbuizen de microkosmos verbeeldt die een gevangenis nu eenmaal is. Eén onzer favorieten is de bijdrage van Zeno van den Broek, die met een betrekkelijk eenvoudige ingreep de wanhoop en zelfhaat van een gedetineerde (letterlijk) weet te belichten - en dat met een penetrante geluidsband nog eens versterkt. Vermeld dient te worden dat deze fijne expositie zonder noemenswaardig budget tot stand is gekomen, met andere woorden: alle kunstenaars doen gratis en voor niks mee, gevangen als zij zijn in een neoliberaal klimaat dat steeds onverschilliger (b)lijkt voor artistieke inzet en idealisme. Gelukkig wordt de tentoonstelling goed bezocht; hopelijk komt men uit de kosten. Wij zeggen: gaat dat zien!