woensdag 7 september 2016

ontroeropening!

...een tipje van de sluier...

Morgenmiddag opent Ontroerwoud, het installatieproject van Wim Vonk dat wij presenteren in CBK Amsterdam. We hebben er recentelijk de nodige woorden aan gewijd en dat gaan we nu – moe en voldaan als we zijn na twee weken opbouwen – niet nog eens doen. Het enige dat we er over kwijt willen is dat het resultaat onze verwachtingen ruimschoots overtreft. In die enorme witte zee van ruimte aan de Oranje-Vrijstaatkade komen alle details (en dat zijn er nogal wat) gewoonweg nóg beter tot hun recht. Maar kom vooral zelf kijken hoe het is geworden! De opening is van 17.00 tot 20.00 uur en wordt opgeluisterd door ondermeer acrobatisch/muzikale toeren van Rauher Engel en fijne Iraanse klanken van Babak Amiri.

We danken CBK Amsterdam voor het vertrouwen en de mogelijkheid om weer eens – en dit keer ook letterlijk – flink uit te pakken. We danken het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de broodnodige financiële ondersteuning. We danken de kunstenaars die ‘iets’ van hun werk hebben toegevoegd aan Ontroerwoud of dat nog gaan doen. We danken de performers die in de komende weken in en om de installatie gaan optreden. En uiteraard danken we Wim en zijn vrouw Marja voor de hele fijne samenwerking in de laatste weken.

Stichting Polderlicht presenteert: Ontroerwoud – een project van Wim Vonk in CBK Amsterdam, Oranje-Vrijstaatkade 71 | 1093 KS Amsterdam
8 september t/m 22 oktober | woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur (donderdags tot 20.00 uur) | Gratis toegang – donatie voor optredende acts.