zondag 25 september 2016

groeten uit warschau


Warschau is bepaald geen cultureel Mekka, maar herbergt een uniek neonmuseum met lichtreclames en -aanduidingen van vóór de val van de Muur. In de jaren '50 werd het ontwerpen van de toen nog nieuwe lichttechniek door de overheid gelauwerd als één van Polens 'staatskunsten', met een grote vrijheid voor ontwerpers tot gevolg. Daarna werden neonuitingen steeds meer onderhevig aan regels en bureaucratie, waardoor het soms wel drie jaar (!) kon duren eer er toestemming was voor het aanbrengen van een nieuwe tekst. Naast een afnemend enthousiasme was er ook steeds minder geld voor de dure techniek. Na de Koude Oorlog raakten de neons, exponenten van een voorbije en gehate tijd, uit de gratie en werden ze en masse vernietigd. Enkele liefhebbers wisten er een aantal te redden en richtten er een klein maar charmant museum voor op dat één van de hoogtepuntjes vormde van onze trip naar de Poolse hoofdstad.