maandag 5 september 2011

nrc / patroon


Afgelopen weekend publiceerde NRC Handelsblad de resultaten van een enquête die de krant heeft laten uitvoeren en waaruit blijkt dat een meederheid van de bevolking het eens is met de voorgenomen bezuinigingen van onze staatssecretaris-tegen-cultuur. Aan het eind van het artikel staat dat het NRC in diverse bijlages 'een nog zwaarder accent op cultuur' gaat leggen. Dat lijkt een paradox, maar is zo logisch als wat. Immers, als de uitslag van de enquête iéts duidelijk maakt is het dat 'verheffing van het volk' hard nodig blijft.

Naast (terechte) protesten genereren de komende bezuiningen ook tal van interessante (kunstenaars-)initiatieven die de schade waar mogelijk proberen te beperken. Een goed voorbeeld van zo'n initiatief is Patroon, een platform dat zich richt op "individuen die kunst en cultuur een warm hart toedragen [...] en die op actieve wijze willen meehelpen aan een gezond cultureel landschap." Concreet betekent dat: vrijwilligers worden gekoppeld aan kunstprojecten die vrijwilligers nodig hebben - en andersom. Het gaat daarbij om schoonmaak- of timmerwerkzaamheden, het vervoeren van spullen, of bijvoorbeeld ergens suppoosten. Het als gastvrouw/-heer/-gezin meewerken aan polderlicht@home is óók zo'n vrijwillige bijdrage aan een kunstproject... en dus staan ook wij nu op de Patroon-website. Wouter Bernhardt, Melchior Jaspers, Vincent Knopper en Sybren Woudstra: dankjewel! Wij zeggen: word ook patroon!