maandag 26 januari 2015

lichtjaren

Hans Schork: Ur-Nefta (1983)

Nou moe, het ene project is nog niet afgerond of het volgende dient zich alweer aan! Het prestigieuze Kunstfort Vijfhuizen heeft ons gevraagd om komend najaar een lichtkunsttentoonstelling te maken. En dan zeggen we natuurlijk geen nee... In Lichtjaren gaan we objecten van lichtkunstpioniers uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 (opnieuw afkomstig uit de collectie van het voormalige Centrum Kunstlicht in de Kunst te Eindhoven) op vrij intuïtieve wijze combineren met eigentijdse(re) lichtinstallaties en –sculpturen van hedendaagse kunstenaars. De bedoeling is dat de oudere kunstwerken door de verbinding met het heden van een nieuwe actualiteit worden voorzien en dat de recentere werken daarentegen juist in een historische context worden geplaatst. Sommige kunstwerken zullen elkaar aanvullen, anderen gaan met elkaar in dialoog en/of zoeken de confrontatie met elkaar: het zal aan de bezoeker zijn om eventuele dwarsverbanden en contrasten te ontdekken. Lichtjaren moet een nadrukkelijk niet-chronologische tentoonstelling worden die de vier decennia overbrugt waarin lichtkunst is uitgegroeid van geëxperimenteer in de marge tot een volwassen kunstvorm. Enne... we hebben er nu al zin in!