zaterdag 17 oktober 2015

morrelen aan morellet


Eén van de meest delicate lichtkunstwerken van onze expositie Lichtjaren in het Kunstfort te Vijfhuizen is Décrochage nr. 6 van de Franse lichtkunstpionier/-grootmeester François Morellet. Het werk is zo delicaat omdat de fragiele neonbuizen enkel en alleen aan hun stroomdraadjes hangen, maar ook en vooral omdat sommige bezoekers denken dat het werk ‘niet klopt’, dat de lampen zijn ‘losgegaan’ of ‘afgezakt’. Om vervolgens eigenhandig zo’n buis terug ‘op zijn plaats’ te duwen – met kans op schade aan het kunstwerk of zelfs een elektrische oplawaai. Het werk hoort er toch echt bij te hangen zoals op de foto: monsieur Morellet had een gebroken cirkel voor ogen toen hij dit maakte... Bovenstaande foto doet trouwens weinig recht aan de subtiele grijstinten die door de verschillend geplaatste neons nergens hetzelfde zijn, en die in niet onbelangrijke mate dit werk zo sterk maken. Maar dat moet u toch vooral zelf gaan bekijken...