donderdag 30 juni 2016

wordt verwacht: ontroerwoud



Het zag er lange tijd naar uit dat 2016 voorbij zou gaan zonder Polderlicht-project. Terwijl we toch bepaald niet stil hebben gezeten. Zo hebben we afgelopen voorjaar heel wat tijd en energie gestoken in de voorbereiding van een tamelijk grootschalig zomerproject op het terrein van een niet nader te noemen schaatsbaan te Amsterdam-Oost, maar het project – een spannende sculpturenroute – werd plotseling de nek omgedraaid door de oelewappers het bestuur van diezelfde schaatsbaan. Vervolgens hebben we op verschillende manieren gepoogd aansluiting te vinden bij een niet nader te noemen hoofdstedelijk lichtfestival dat ook komende winter weer zal plaatsvinden, maar dat strandde om logistieke en financiële redenen. Dus toen Wim Vonk ons enkele weken geleden vroeg of we met hem zijn project Ontroerwoud wilden realiseren hoefden we daar niet lang over na te denken.

Twee jaar geleden exposeerde Wim zijn installatie Een reconstructie van een illegaal naaiatelier (filmpje) in onze Inkijk-etalagegalerie. In zekere zin was dat een ‘uitsnede’ van een veel groter geheel: Ontroerwoud, een organisch gegroeide installatie opgebouwd uit oude meubels, werkbanken, kasten en kastjes, vintage stereo-apparatuur, lampen en lichtbakken, percussie-instrumenten, naaimachines, tekeningen, schilderijen en nog veel meer. Motortjes houden delen van dit amalgaam van kunst en kitsch doorlopend in beweging: door het continue mechanische tikken en wrijven ontstaat allerlei geluid. Het werk is zowel een constellatie van curiosa als een monumentale muziekmachine. Alle onderdelen hangen of staan ogenschijnlijk willekeurig naast of op elkaar gestapeld, maar bij nadere beschouwing blijkt alles fijnzinnig gecomponeerd. Hoewel de verschillende onderdelen onderling behoorlijk verschillen in grootte, zijn ze allen min of meer gelijkwaardig. Een opvallend en sfeerbepalend element in Ontroerwoud zijn de Afrikaanse beelden, maskers en gebruiksvoorwerpen uit de collectie van Klaas de Jonge, waar Wim vrijelijk gebruik van kan maken (en waar we eerder dit jaar eveneens een uitsnede van toonden in de Inkijk.)

Ontroerwoud wordt, dit keer in volle omvang en glorie, van 8 september t/m 22 oktober, getoond in een ruimte die we inmiddels heel goed kennen: CBK Amsterdam. Wim zal tijdens de expositieperiode vaak aanwezig zijn en wijzigingen aanbrengen: het werk is immers nooit 'af'. Bevriende kunstenaars participeren door kortstondig enkele werken te plaatsen en die onderdeel te laten zijn en/of commentaar te leveren op de installatie. Daarnaast zullen theatermakers, performers, muzikanten en geluidsmakers ter plekke op Ontroerwoud reageren. Zij treden op in en om de installatie en brengen die met hun eigen kunst nóg meer tot leven. Al met al zetten we dus een heel programma neer: een paar keer per week gebeurt er wat. Ontroerwoud in CBK Amsterdam wordt dan ook geen statische tentoonstelling maar belooft een levendig Gesamtkunstwerk te worden; een festival, een happening. We hebben er alvast veel zin in!