maandag 8 augustus 2016

ontroersite

Een kijkje in het atelier van Wim Vonk

Naast de eigenlijke installatie en de optredens daaromheen bestaat Wim VonkOntroerwoud uit nóg een belangrijke component: een website. Marja van Putten van de firma Arttrust creëerde een kleurrijk online-overzicht van alle ins & outs betreffende het project, een agenda, informatie over de talrijke participanten en nog veel meer. De site zal gedurende het hele project functioneren als digitaal logboek: alle uitbreidingen en veranderingen die Wim en/of anderen tussentijds in het werk aanbrengen, alsmede de performances, worden er in woord en beeld op gedocumenteerd. De site is daarmee – net als het Ontroerwoud zelve – een organisch groeiend organisme. Project Ontroerwoud in CBK Amsterdam opent over een maand, maar u bent vanaf nu alvast hartelijk welkom op www.ontroerwoud.nl!

Stichting Polderlicht presenteert: Ontroerwoud – een project van Wim Vonk in CBK Amsterdam, Oranje-Vrijstaatkade 71 | 1093 KS Amsterdam
8 september t/m 22 oktober | woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur (donderdags tot 20.00 uur) | Gratis toegang – donatie voor optredende acts